Важлива iнформацiя для Українцiв!

Шановнi пацiєнти! В нашому кабiнетi маєте можливiсть зареєструватися до лiкаря дерматолога на українськiй мовi. Будь ласка телефонуйте на номер 601390426. Допобачення!


З поважанням 
Лiкар Томаш Василишин

Nie wiesz jak dojechać?

Kliknij na poniższą mapkę aby wyznaczyć trasę dojazdu do gabinetu.

Mamy recepty refundowane przez NFZ.

Zasadniczo sprawę upoważnienia do zniżkowych recept załatwia dostępny w naszym gabinecie system eWUŚ. W razie wątpliwości, jeśli chcecie Państwo otrzymać refundowane recepty, proszę zabrać następujące dokumenty:

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO
ZNIŻKOWYCH RECEPT

 Wszystkie prawa zastrzeżone. | Dr n. med. Tomasz Wasyłyszyn - dermatolog, ul. Andersa 25 m. 421, 00-159 Warszawa